Kan facebook redde frafald på ungdomsuddannelserne?

[Uredigeret udgave af artikel, som Efterskolebladet bragte 11. nov. 2010, skrevet af Oh So Social’s Ida Blomsterberg.] Grafik: Jared Klett. 

Danmark poster millioner og atter millioner i markedsføring af ungdomsuddannelserne, vejledning og fastholdelse af eleverne. Men frafaldet stiger og rekrutteringen af nye elever mislykkes. Skolerne er ikke aktive der, hvor de unge er: Facebook. For små penge kan man rådgive, vejlede, fastholde og rekruttere herfra, samtidig med at skolen kan skabe brandværdi, identitet, fællesskabsfølelse og engagement både internt og eksternt.    

Regeringens ambitiøse målsætninger fra 2001 er blevet på tegnebrættet. Nye tal fra undervisningsministeriet viser, at 20 % af en ungdomsårgang ikke får en højere uddannelse end deres 9. klasses afgangseksamen fra folkeskolen. Det er en markant stigning siden 2000. Eleverne påbegynder ungdomsuddannelse efter folkeskolen, men problemet er det store frafald fra erhvervsskolerne.  Regeringen udarbejdede i 2005 den målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Men tendensen går den gale vej: Andelen af unge uden en ungdomsuddannelse er faktisk højere i dag, end den var for 10 år siden. Siden da er Danmark gået fra en 9. plads til en 17. plads på listen over lande, der får deres unge igennem uddannelserne. Dansk Industris konsulent i uddannelsespolitik, Claus R. Olsen, kommenterer udviklingen:    

– ”Det ser slemt ud. OECD har for nyligt undersøgt, hvilke lande, der er gode til at få de unge igennem uddannelserne, og på den liste ligger vi under både Polen og Ungarn. Det rykker da noget i ens selvopfattelse som dansker”, konstaterer Claus R. Olsen, DI.       

De unge og samfundet er taberne

Folketingskandidat fra Socialdemokraterne Thomas Bøgh er oprørt over udviklingen:     

     – ”Det er at holde vores unge for nar. De bliver taberne, fordi regeringens erhvervs- og uddannelsespolitik har spillet fallit. Vi halter bagud internationalt og de massive investeringer på området har ikke haft en effekt i hænderne på den nuværende regering. Tværtimod gennemfører færre unge i dag en ungdomsuddannelse end for 10 år siden.”     

De digitalt indfødte    

Det ser ud til, at både marketing og politik har slået fejl. Christie Stauning Andersen, konsulent i sociale medier fra web bureauet netseeds, mener, at ungdomsuddannelserne kan forbedre rekrutteringen og fastholdelsen af de unge ved at bruge sociale medier:     

– ”Unge som er opvokset med mobiltelefon og internet er så vante til at sortere i informationsstrømmen, at traditionel markedsføring i form af reklame nemt sorteres fra. Derfor skal der andre midler og medier til.”    

[Citatboks]    

De fleste ungdomsuddannelser findes allerede i form af grupper eller sider på Facebook, som de unge selv har oprettet. Det er nemlig ofte en del af deres identitet, at de går på en ungdomsuddannelse og det vil de også vise på Facebook.”     

Christie Stauning Andersen, netseeds.     

Christie Stauning Andersen, der afholder foredrag om ”De digitale Indfødte” – om de unges medievaner og opførsel på sociale medier – fortæller, at de fleste unge ikke engang åbner deres mails:    

– ”Tendensen i dag er, at de unge ikke læser mails, men bruger op til flere timer om dagen på Facebook og YouTube, hvor de er i kontakt med deres venner. Hvis ungdomsuddannelserne bruger disse medier på de unges præmisser, er der større sandsynlighed for at de unge vil lægge mærke til institutionernes budskaber.”      

 

Erhvervsuddannelserne stiller krav    

Claus R. Olsen fra DI forholder sig ikke til de sociale medier endnu, men mener at man kan fremtidssikre ungdomsuddannelserne ved at tilbyde alle relevante, realistiske og udfordrende tilbud i forlængelse af grundskolen, og at ingen skal falde fra, fordi de ikke er uddannelsesparate eller fordi de keder sig:    

”De unge skal være uddannelsesparate inden de begynder på erhvervsskolerne. Ellers risikerer de at falde fra, fordi de knækker nakken i mødet med de faglige krav. Det er desværre en udbredt misforståelse, at der ikke stilles særligt store krav i erhvervsuddannelserne, og man tror derfor, at man gør de unge en tjeneste ved at sende dem over på en erhvervsskole, når de ikke er klar til uddannelse efter folkeskolen. Det giver tværtimod flere nederlag ovenpå et folkeskoleforløb, der næppe har budt på mange positive oplevelser i klasseværelset”, slutter Claus R. Olsen, DI.      

[Citatboks:]

 ”Uddannelse er Danmarks svar på olie, og det er klart, at vi skal have niveauet op.”     

Thomas Bøgh (S)    

Spørgsmålet er så, hvorvidt Facebook kan forberede de unge til uddannelse efter folkeskolen. En udbredt metode indenfor rekruttering af brugere på Facebook er at få ambassadører (her: aktive elever) til at fortælle potentielle brugere (nye elever) om produktet (skolen). Hvis man benytter sig af den metode, skal man allerede i udslusningen fra folkeskolen gøre de unge opmærksomme på mulighederne. Og guleroden skal være det sociale liv:    

– ”Skolerne skal tænke på, hvad der er vigtigt for de unge. Det er deres venner. Dvs. at de skal vise det sociale liv, der foregår på skolen. Samtidig skal de stå til rådighed på eksempelvis Facebook og svare på de spørgsmål og kommentarer, som eleverne måtte have,” siger Christie Stauning Andersen, netseeds.      

Facebook redder ikke verden    

Medierne har potentiale, men Thomas Bøgh (S) mener, at det er lovgivning på uddannelsesområdet, der skal til for at få flere elever igennem systemet:    

– ”Jeg mener ikke at sociale medier, kan sikre gennemførsel af ungdomsuddannelserne alene. Facebook, twitter, linkedIn og YouTube er alle sammen nogle glimrende kommunikationsværktøjer, men det er altså ikke dem, der redder verden. Hvis for alvor gøre Danmark til et land, der vægter uddannelse tungt, så skal vi altså have en regering, der ikke lægger planer bare for at please medier og befolkning. Uddannelse er Danmarks svar på olie, og det er klart, at vi skal have niveauet op. Ungdomsuddannelserne skal være en integreret del af den obligatoriske skolegang, så alle unge får minimum 13 års uddannelse.”    

Ud fra et kommunikationssynspunkt skal skolerne overveje, hvorvidt de vil interagere real time med deres elever, eller om eleverne skal underordne sig skolens kommunikationsform. Men til det siger Christie Stauning Andersen, netseeds:     

Det har man prøvet, og det er jo konsekvenserne heraf, vi diskuterer nu. Markedsføring foregår i dag i langt højere grad på brugernes præmisser. Snakken om de forskellige skoler eksisterer allerede på Facebook, spørgsmålet er bare, om skolerne vil være en del af samtalen eller ej. Skolerne skal opbygge positive relationer med eksisterende elever ved at tænke i personlig service frem for markedsføring.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

© 2017 Oh So Social. All Rights Reserved. Theme WP Castle by Saeed Salam.