Gymnasieskolen: Facebook i undervisningen – for eller imod?

[Artiklen blev bragt af Gymnasieskolen 18. november 2010, skrevet af Oh So Socials Ida Blomsterberg]  

  

De sociale medier har vundet indpas i skolen. Spørgsmålet er, om man skal forbyde eller integrere fænomenet? Rektor for Ørestad Gymnasium har forsøgt med forbud, men indset, at eleverne kommer forbi de tekniske forhindringer, hvis de vil. Og eleverne vil være på Facebook. Ifølge en undersøgelse Oh So Social har foretaget i november 2010, har 90 % af gymnasieeleverne en Facebook profil, og over halvdelen ønsker at deres gymnasium er til stede, hvor de er.

 Ørestad gymnasium er ikke kendt for at være teknologiangste. Alligevel besluttede de på skolen at udelukke eleverne fra brugen af Facebook i skoletiden for et par år siden. Men rektor Allan Kjær Andersen måtte indse, at et forbud ikke er vejen frem: ”Vores elever er jo ikke dumme. De fandt hurtigt andre veje at komme på Facebook, end dem vi havde lukket”.

Anonym virtuel mobning

Skolen har siden ’forbudstiden’ været igennem en proces, hvor de med inddragelse af både elever og lærere har diskuteret fordele og risici ved integrationen af Facebook i undervisningen. Det har blandt andet resulteret i en mobbepolitik, som skal udfoldes i klasserne de kommende måneder. I mobbepolitikken er der bl.a. et afsnit, der omhandler brugen af sociale medier: ”Digital dannelse handler jo også om empati og etik. Hvordan omtaler man andre mennesker? Hvordan gebærder man sig sprogligt i et rum, hele verden potentielt er vidne til? Det skal vi have en dialog med eleverne om. Vi har haft et problem med anonyme profiler på Facebook. Helt konkret har en profil, der har kaldt sig Oeg. Sladder, oprettet en gruppe, som vores elever har meldt sig ind i. Bagmanden har modtaget tips fra elever, og han eller hun har postet sladderen til medlemmerne for at anonymisere afsenderen. I mobbepolitikken opfordrer vi de unge til ikke at blive medlemmer af grupper med anonyme afsendere, for på den måde at gøre opmærksom på det uetiske i det og vise en vej ud”, siger Allan Kjær Andersen.  

Sanktionsmuligheder

Ørestad Gymnasium opfatter mobning på nettet på lige fod med offline mobning. Derfor skal der være sanktionsmuligheder overfor elever, der overtræder andre elever eller læreres grænser – også på Facebook: ”Ifølge skolens reglement mobber man ikke andre elever. Er det graverende nok, bortviser vi krænkeren i kortere eller længere perioder”, siger Allan Kjær Andersen, der understreger, at eleverne absolut ikke ønsker en bortvisning. 

Skolen på Facebook

Ifølge en undersøgelse som det sociale web bureau Oh So Social har foretaget i november i år, mener 56 % af de adspurgte, at deres skole burde have en officiel side på Facebook. Eleverne mener, at der er mange muligheder for både elever og skole forbundet med deltagelse på Facebook, men der er også bekymringer. En elev fra Ørestad skriver: ”jeg tror hvis administrationen fik facebook, ville alt kontakt til dem foregå over det. jeg ville mangle noget menneskelig kontakt, der ligesom viste mig at det var et rigtigt menneske jeg sad og skrev med, som kunne tage hånd om mit problem.”

Nederlag bliver til bedre løsninger

Ørestad Gymnasium beskæftiger sig i it-gruppen, der inkluderer både elever og lærere, med muligheden for en Facebook side og en Facebook politik. Siden skal fungere som en FAQ og som en dialogbaseret hjemmeside. Der er ikke planer om erstatning af social kontakt: ”Vi har med vores virtuelle profil været langt fremme i forhold til diverse medier i undervisningen. Det deler vi gerne med offentligheden, for det er en proces, hvor man gerne må fejle undervejs, når man er firstmover på området. Fx kan vi ikke anbefale, at man lukker ned for adgangen til Facebook”, siger Allan Kjær Andersen og fortsætter: ”I den politik vi gerne vil have nedfældet på området, handler det om at vise eleverne, at selvom vi har en virtuel profil, er der nogle sammenhænge, hvor man ikke skal bruge sin computer: At selvom computeren er et redskab, er det ikke i alle læringssituationer, man skal anvende det.”

Lærere mister autoritet uden øjenkontakt

Flere lærere føler, at de ikke har kontakt med deres elever i timerne, fordi de arbejder på deres computer. 50 % af skoletiden er der forelæsningsbaseret undervisning, hvor den anden halvdel er udlagt til, at eleverne selv producerer viden vha. fx Wikiopslag og gruppearbejde. Lærerne føler i nogle tilfælde, ifølge Allan Kjær Andersen, at de mister autoritet, når eleverne ikke følger undervisningen, og det skal der gøres noget ved: ”Det skal være fuldt ud legitimt for læreren at bede eleverne lukke ned for arbejdsredskabet. Og det vil vi gerne skrive ned i en politik på området, så det kan blive implementeret på hele skolen. Det er lærerne og ikke computerne, der er konger i klasseværelset”, slutter rektor Allan Kjær Andersen.

Marketing eller dialogbaseret udvikling?

Det er blevet diskuteret, hvorvidt man som selvejende statslig institution skal indgå i et medie, der lever af reklamer. Og flere af eleverne i undersøgelsen har kommenteret på den problemstilling. Til spørgsmålet om, hvad gymnasierne kunne bruge en Facebook side til, skriver en elev fra Stenløse i undersøgelsen: ”Absolut ingen som de ikke har i forvejen. Facebook er en privat eget virksomhed. Lad IKKE offentlige instanser donerer til det her vamle påfund,” samme elev tilføjer: ” Facebook ligger IKKE under europærisk lov. Og offentlige gymnasier skal virkelig ikke donerer til det her reklamehelvede.”

Digitalt demokrati

2,5 mio. danskere er i dag på Facebook, hvilket tyder på, at kommunikationsformen er kommet for at blive. Spørgsmålet er, om man kan bruge Facebook til andet end det sociale liv. En elev fra Slagelse udtrykker dobbeltheden sådan her: ”Jeg ved ikke om det ville blive taget seriøst (hvis skolen står som afsender på en Facebook side. red.), da facebook anses for at være noget, man bruger sin tid på uden for skoletiden. Men måske ville det være nemmere at kontakte lærere på denne måde end med e-mail.” Det er nemmere, fordi vi alle sammen er på Facebook rigtig ofte, og derfor er der god grund til at lytte efter, når man surfer samtaler på Facebook, mener folketingskandidat Thomas Bøgh (S). Han mener, at det er her, de sociale medier rummer stort potentiale: ”Facebook fungerer som græsrodsbevægelserne: Lytter man rigtig godt efter, hvad der bliver sagt i de små eller større grupper og sider, kan man få et rigtig godt indblik i, hvad der rører sig i det danske samfund lige nu. Brugerne laver fx grupper for og imod politiske beslutninger og nedskæringer. På den måde bliver flere opmærksomme på aktuelle politiske temaer og bliver ad den vej involveret. Det mener jeg er godt for demokratiet.”

Facebook er blevet et værktøj for journalisterne, der opdager grupper, der diskuterer emner med et så repræsentativt udsnit af befolkningen, at de traditionelle medier tager tråden op. Og det er da netop også særligt unge, de digitalt indfødte, der deltager mest på Facebook og ser mindre tv.

”Man kan via sociale medier nå grupper af især unge mennesker med fx politiske budskaber, som man ellers ikke ville nå via eksempelvis nyhedsudsendelser på tv og aviser, ” siger Thomas Bøgh.

Facebook fortsat

Næste skridt i diskussionen er så, hvorvidt deltagelse fra skolernes side er knæfald for elevernes diktatur eller om det er en givtig løsningsmulighed for gymnasierne, der samtidig kan øge deres brandværdi, fastholdelse og rekruttering fra mediet?

Du kan læse alle de konstruktive og negative svar fra undersøgelsen på http://ohsosocial.dk fra 1. december 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

© 2017 Oh So Social. All Rights Reserved. Theme WP Castle by Saeed Salam.